Rýchle vyhľadávanie
Pracovné ponuky Žiar nad Hronom

Práca a voľné pracovné miesta v Žiari nad Hronom sa vždy koncentrovali do miestneho podniku s pôvodným názvom ZSNP. Po vstupe investora do tohto závodu bol rozdelený na viacero podnikov z nich najvýznamnejší a aj najväčší zamestnávatelia sú ZSNP a Slovalco. Fabrika sa venuje výrobe hliníka. Na spoločnosť je naviazaných viacero ďalších firiem ktoré z väčšej časti pôsobia v práve spomenutej oblasti spracovania hliníka. V pôvodnom areáli závodu sa nachádza niekoľko desiatok firiem a v celom priemyselnom parku je vytvorených niekoľko tisíc pracovných miest. Ponuky práce v Žiari nad Hronom sa ale rozširujú. Nedávno bola napríklad schválená pomoc zo strany vlády pre investičný zámer spoločnosti Sapa Profily ktorý plánuje vytvoriť nových približne 80 pracovných miest. Atraktívnosť Žiaru nad Hronom znižovala horšia dostupnosť a infraštruktúra hlavne v oblasti diaľničného pripojenia. Táto nevýhoda bola však v nedávnej dobe výrazne znížená nakoľko už existuje takmer úplné prepojenie s Bratislavou. Predpokladom je teda zvýšený prílev investícií do mesta čo so sebou prinesie aj tvorbu nových pracovných miest v regióne.

Vybrané pracovné ponuky v zahraničí


24.01.2019
2.


24.01.2019
3.20.09.2019
5.
11.09.2019
8.

06.02.2019
12.

24.01.2019
16.


24.01.2019
17.