Rýchle vyhľadávanie
Pracovné ponuky Veľký Krtíš

Práca Veľký Krtíš. Pracovné ponuky v Novohrade sa vytvárajú veľmi pomaly. Už pred krízou bola táto časť Slovenska jednou z najviac postihnutých nezamestnanosťou. Momentálne je takmer vo všetkých okresoch južného Slovenska miera evidovanej nezamestnanosti okolo dvadsiatich percent a Veľký Krtíš je často medzi najhoršími okresmi. V regióne chýba veľký zamestnávateľ ktorý by sám zamestnal väčšie množstvo ľudí a sekundárne by vytvoril aj ďalšie pracovné miesta u subdodávateľov a v pridružených službách. Jedným z dôvodov nižšieho záujmu investorov o tento región je aj nevhodná dopravná infraštruktúra. Tá je pre spoločnosti dôležitá pre plynulé zásobovanie a odbyt svojich výrobkov. Vo Veľkom Krtíši pôsobia napríklad títo zamestnávatelia. FURNI FINISH, spol. s r.o. ktorá podniká v nábytkárskom sektore. Firma vyrába sedacie súpravy a poťahy a tým vytvára pracovné miesta v tomto sektore. V drevárskom priemysle pri spracovaní a výrobe drevárskych produktov zamestnáva ľudí spoločnosť PRP, s.r.o.

Vybrané pracovné ponuky v zahraničí
15.10.2018
4.


15.10.2018
5.


15.10.2018
10.21.09.2018
12.