Rýchle vyhľadávanie
Pracovné ponuky Levice

Práca Levice. V Levickom regióne ponúka pracovné miesta viacero tradičných domácich firiem, ale pribúdajú aj nové zahraničné spoločnosti. Nové pracovné miesta vznikajú hlavne v miestnom priemyselnom parku. Začiatkom roku 2011 pracovalo v priemyselnej zóne Levice juh viac ako tisíc päťsto zamestnancov a predpoklad do konca roka je až 2000 pracovných miest. Medzi tradičných zamestnávateľov v regióne patria firmy SES Tlmače, výrobca a dodávateľ elektrárenských blokov a teplární na rôzne druhy spaľovania alebo Levické mliekárne a.s. jeden z najväčších spracovateľov mlieka na Slovensku. Nezamestnanosť ktorá sa v Levickom regióne pohybuje približne na celoslovenskom priemere pomáhajú znižovať tvorbou nových pracovných miest aj nové firmy vyrábajúce v miestnom priemyselnom parku. Medzi významných zamestnávateľov patrí firma Leaf Slovakia ktorá vo svojej prevádzke vyrába cukrovinky určené hlavne na export do západnej Európy. Rozšírenie súčasných kapacít o novú linku prinesie nových 50 pracovných ponúk. Z ďalších prevádzok možno spomenúť Spilatex Levice výrobca spodného prádla a ochranného oblečenia, Camfil Farr alebo výrobcu kozmetiky de Miclen.

Vybrané pracovné ponuky v zahraničí


11.09.2019
2.
24.01.2019
5.20.09.2019
7.


24.01.2019
8.


24.01.2019
9.


06.02.2019
10.


24.01.2019
15.