Rýchle vyhľadávanie
Pracovné ponuky Košice

Pracovné ponuky v Košiciach existujú vo všetkých pozíciách. Ako metropola východu Košice ponúkajú voľné pracovné miesta pre nízko kvalifikované skupiny ako aj pre najvyššie pracovné pozície. Košice evidujú najnižšiu mieru nezamestnanosti v rámci východného Slovenska. Najväčším zamestnávateľom a ikonou v Košiciach je US Steel Košice. Vo firme pracuje cez 10 000 zamestnancov. Ďalšími významnými zamestnávateľmi v Košiciach sú napríklad Východoslovenská energetika, Inžinierske stavby, Železnice SR alebo Fakultná nemocnica L. Pasteura. V Košiciach sídlia dve univerzity. Humanitné odbory sa študujú na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a technický smer vzdelávania zabezpečuje Technická Univerzita v Košiciach. V blízkom okolí sa nachádza najznámejší priemyselný park v Kechneci ktorý poskytuje množstvo pracovných príležitostí pre zamestnancov v širokom okolí Košíc. Ďalší rozvoj zamestnanosti sa predpokladá po dobudovaní dialničného prepojenia so západom Slovenska čo je jedna z najdôležitejších podmienok pre príchod zahraničných investorov.
13.10.2017
1.


Vybrané pracovné ponuky v zahraničí
05.10.2017
4.08.11.2017
10.

13.10.2017
18.16.11.2017
20.