Rýchle vyhľadávanie
Pracovné ponuky Košice

Pracovné ponuky v Košiciach existujú vo všetkých pozíciách. Ako metropola východu Košice ponúkajú voľné pracovné miesta pre nízko kvalifikované skupiny ako aj pre najvyššie pracovné pozície. Košice evidujú najnižšiu mieru nezamestnanosti v rámci východného Slovenska. Najväčším zamestnávateľom a ikonou v Košiciach je US Steel Košice. Vo firme pracuje cez 10 000 zamestnancov. Ďalšími významnými zamestnávateľmi v Košiciach sú napríklad Východoslovenská energetika, Inžinierske stavby, Železnice SR alebo Fakultná nemocnica L. Pasteura. V Košiciach sídlia dve univerzity. Humanitné odbory sa študujú na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a technický smer vzdelávania zabezpečuje Technická Univerzita v Košiciach. V blízkom okolí sa nachádza najznámejší priemyselný park v Kechneci ktorý poskytuje množstvo pracovných príležitostí pre zamestnancov v širokom okolí Košíc. Ďalší rozvoj zamestnanosti sa predpokladá po dobudovaní dialničného prepojenia so západom Slovenska čo je jedna z najdôležitejších podmienok pre príchod zahraničných investorov.

Vybrané pracovné ponuky v zahraničí


24.01.2019
2.

18.07.2019
6.03.06.2019
8.


24.01.2019
9.


06.02.2019
10.


21.06.2019
11.


24.01.2019
12.
24.01.2019
15.


21.06.2019
16.


01.07.2019
17.


23.06.2019
18.