Rýchle vyhľadávanie
Pracovné ponuky Humenné

Práca Humenné. Ponuky práce v Humennom sa prevažne sústreďujú do miestneho priemyselného parku  Chemes. V parku ponúkajú prácu spoločnosti ako Chemes a.s. Firma prevažnú väčšinu svojich tržieb realizuje v sektore dodávky energií pre samotné mesto Humenné ako aj pre ďalšie firmy podnikajúce v meste. Najväčším zamestnávateľov v regióne je spoločnosť Mecom Group s.r.o. Firma je jedným z najvýznamnejších hráčov na slovenskom trhu v mäsospracujúcom priemysle. Celkovo spoločnosť vytvára približne dve tisíc pracovných miest. V priemyselnom parku Chemes je pracuje okolo 3500 zamestnancov. O úspechu parku hovorí aj celkovo 60 firiem ktoré majú v parku svoje prevádzky. Ďalší významný zamestnávatelia v Humennom sú napríklad Švajčiarska firma Nexis Fibers ktorá vyrába polyamidové výrobky pre automobilový priemysel alebo spoločnosť Tytex Slovakia s.r.o. ktorá je aktívna v zdravotníckom textilnom priemysle.

Vybrané pracovné ponuky v zahraničí21.12.2018
11.18.01.2019
13.