Rýchle vyhľadávanie
Pracovné ponuky Bardejov

Pracovné ponuky v Bardejove boli v minulosti zamerané hlavne na obuvnícky priemysel. Momentálne v meste pôsobí viacero firiem v tejto oblasti. Spomenúť môžeme firmy ako JAS Export alebo Obuv Špeciál. Práca v Bardejove v tejto oblasti sa však pomaly vytráca. Na príčine sú hlavne ekonomická kríza a silná konkurencia z východných krajín ako Ukrajina alebo Čína. Východiskom pre Bardejov je zameranie sa na výrobu a priemysel s vyššou pridanou hodnotou. K tomuto by mal prispieť priemyselný park ktorý je v meste naplánovaný. Spustenie prevádzky parku však predĺžili spory ohľadom efektívnosti vynakladania z finančnými prostriedkami. Po dobudovaní tohto hnedého - revitalizovaného priemyselného parku by mohlo nájsť v Bardejove pracovné miesta až 300 nových zamestnancov. V meste sídli napríklad aj jeden z najväčších kamiónových prepravcov, špedičná firma Hudos s.r.o. Firma zamestnáva približne 180 zamestnancov ako v administratíve tak aj ako vodičov. Strojársku výrobu v Bardejove zastupuje spoločnosť SB Inmart, výrobca hydraulických valcov a manipulačnej techniky.

Vybrané pracovné ponuky v zahraničí

23.06.2019
1.


24.01.2019
2.24.01.2019
4.


21.06.2019
5.


06.02.2019
6.


03.06.2019
7.


18.07.2019
8.


24.01.2019
9.


21.06.2019
10.24.01.2019
12.01.07.2019
14.